Komu przysługuje lokal socjalny

Jednym z zadań każdej gminy na terenie naszego kraju jest zaspokajanie potrzeb mieszkalnych swoich mieszkańców. W tym celu gmina posiada lokale mieszkalne, część z nich może być wydzielona i spełniać funkcje tak zwanych lokali socjalnych. Aby móc skorzystać z przydziału takiego lokalu socjalnego, należy spełniać podstawowy warunek – nie można posiadać innego lokalu mieszkalnego lub tytułu prawnego do takiego lokalu. Gmina, przyznając lokal socjalny, bierze pod uwagę pewne osoby, przynależące do pewnych grup ludności, tak więc pierwszeństwo w otrzymaniu lokalu socjalnego przysługuje kobietom w ciąży, osobom, które posiadają status bezrobotnego, małoletnim oraz sprawującym nad nimi opiekę, osobom obłożnie chorym, emerytom i rencistom, którzy są uprawnienie i spełniają warunki do przyznania im pomocy socjalnej. Taki lokal socjalny przysługuje ponadto tym osobom, które spełniają kryteria ustalone przez daną gminę w formie uchwały – każda gmina może bowiem ustalać swoje określone kryteria w tym względzie. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas określony, po czym może zostać przedłużona na kolejny czas określony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: